Thi công mặt dựng aluminium cho ngân hàng An Bình

Kiến Trẻ nhận được thi công mặt dựng alu cho ngân hàng An Bình. Tấm ốp Aluminium composite panel là loại vật liệu mới được sử dụng tại Việt nam trên dưới mười năm.

 

mặt dựng aluminium

Ngoài thi công mặt dựng alu cho toàn bộ mặt tiền cho thi công chữ mica gắn trên mặt mica ở quầy tiếp tânmặt dựng aluminium

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ