Thi công mặt dựng alu cho siêu thị

Kiến Trẻ nhận thi công mặt dựng alu cho Siêu Thị miễn thuế Á Đông. Siêu thị miễn thuế Á Đông ở An Giang với diện tích khá rộng 7.000m2 vốn đầu tư tầm 200 tỷ đồng với diện tích khá rộng như thế toàn bộ hệ thồng mặt tiền đầu được thi công mặt dựng alu, chúng tôi góp một phần nhỏ trong công đoạn ốp nhôm alu cho hệ thống này.mặt dựng aluminium

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ