Thi công mặt dựng alu cho Kềm Nghĩa

Kiến Trẻ nhận thi công mặt dựng alu cho toàn bộ ngôi nhà cũ của chi nhánh Kiềm Nghĩa.

ốp nhôm alu

Sau khi ốp nhôm hoàn thiện cho mặt tiền chúng tôi gắn logo mica cùng chữ mica lồng đèn neon sign cho bảng hiệu quảng cáo mới này.Ngoài thi công mặt dựng alu và gắn chữ nổi mica, bên trong còn treo một tấm biển quảng cáo lớn in bạt hiflex

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ