Làm bảng hiệu aluminium cho trường học

Làm bảng hiệu quảng cáo aluminium cho trường học Năng Khiếu Việt. Cùng chất liệu cùng hình thức nhưng mặt dựng aluminium thi hoàn toàn khác hẳn bảng Aluiminium về tầm nhìn thương hiệu. Làm bảng hiệu loại này thường là những loại bảng lớn, kết hợp với các loại đèn chiếu sáng, chữ nổi quảng cáo cho hiệu quả quảng cáo rất cao.Làm bảng hiệu aluminium Làm bảng hiệu aluminium Làm bảng hiệu aluminium

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ